Pre učiteľov


Zrnká Krôčiky Povrázky Kľúče RealTime - Hra o život

Zrnká (0-3 roky)
    Učebnice:  A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 

Zrnká A1 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Úvod (145 kB)
Stiahni PDF v zip 1. Boh stvoril môj svet (188 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Noeho veľká loď (214 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Sárino dieťatko (183 kB)
Stiahni JPG v zip Výtvarné pomôcky (jpg obrázky v zip, 1377 kB)

Zrnká A2 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Úvod (123 kB)
Stiahni PDF v zip 1. Raňajky u jazera (178 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Ježiš ide do chrámu (182 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Chleby a ryby (177 kB)
Stiahni JPG v zip Výtvarné pomôcky (jpg obrázky v zip, 1683 kB)

Zrnká A3 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Úvod (120 kB)
Stiahni PDF v zip 1. Samuel počúva Boha (196 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Jedlo pre Eliáša (179 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Narodenie dieťatka (238 kB)
Stiahni DOC v zip Výtvarné pomôcky (2542 kB)

Zrnká A4 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Úvod (146 kB)
Stiahni PDF v zip 1. Ježiš uzdravil malé dievčatko (519 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Dobrý pastier (718 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Narodil sa Ježiš (586 kB)

Zrnká A5 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Úvod (118 kB)
Stiahni PDF v zip 1. Malý Ježiš rád pomáhal (196 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Zachej vyliezol na strom (215 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Slávnostný sprievod (214 kB)
Stiahni DOC v zip Výtvarné pomôcky (2372 kB)

Zrnká A6 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Úvod (115 kB)
Stiahni PDF v zip 1. Malý pastier Dávid (201 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Daniel medzi levmi (198 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Jozefov nový plášť (192 kB)
Stiahni DOC v zip Výtvarné pomôcky (1701 kB)

Zrnká A7 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Úvod (100 kB)
Stiahni PDF v zip 1. Joáš – malý kráľ (189 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Malá slúžka veliteľa Naamána (196 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Malý Mojžiš (200 kB)
Stiahni DOC v zip Výtvarné pomôcky (553 kB)

Zrnká A8 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Úvod (122 kB)
Stiahni PDF v zip 1. Peter a chromý muž (178 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Pavol a stroskotanie lode (175 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Anjeli spievajú pastierom (200 kB)
Stiahni DOC v zip Výtvarné pomôcky (2184 kB)
 
Krôčiky (4-6 rokov)
    Učebnice:  A1 | A2 | A3 | A4 | A5 

Krôčiky A1 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Úvod (163 kB)
MILOSŤ: Milosť je Božia láska k nám
Stiahni PDF v zip 1. Na počiatku... (216 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Boží priatelia (193 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Výnimočný deň (189 kB)
Stiahni PDF v zip 4. Kto sa skryl pred Bohom (194 kB)
UCTIEVANIE: Oslavujeme Boha za to, že sa o nás tak láskavo stará
Stiahni PDF v zip 5. Noach stavia loď (228 kB)
Stiahni PDF v zip 6. Sprievod zvierat (220 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Plávajúca ZOO (200 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Boží dúhový sľub (206 kB)
SPOLOČENSTVO: Máme mať jeden druhého radi
Stiahni PDF v zip 9. Abrám nasleduje Boha (195 kB)
Stiahni PDF v zip 10. Abrámov oltár (210 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Lót si vyberá prvý (198 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Abrám sa stáva záchrancom (206 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Sárine výnimočné dieťa (194 kB)
 
Stiahni DOC v zip Výtvarné pomôcky (230 kB)

Krôčiky A2 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip 1. Máš prednosť! (186 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Veľká búrka (194 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Žena pri studni (179 kB)
Stiahni PDF v zip 4. Raňajky s Ježišom (205 kB)
Stiahni PDF v zip 5. Kedykoľvek a kdekoľvek (202 kB)
Stiahni PDF v zip 6. Ježiš číta v Božom dome (214 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Konečne zdravá (195 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Iba jeden poďakoval... (209 kB)
Stiahni PDF v zip 9. Dar chudobnej vdovy (191 kB)
Stiahni PDF v zip 10. Ježiš na hostine (187 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Nasleduj ma! (194 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Výnimoční priatelia (211 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Malý chlapec s desiatou (216 kB)

Krôčiky A3 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Úvod (164 kB)
SLUŽBA: Službou pomáhame ostatným
Stiahni PDF v zip 1. Zvláštne dieťatko Anny (186 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Annin dar Bohu (191 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Uši na počúvanie (195 kB)
Stiahni PDF v zip 4. Samuelova služba (185 kB)
MILOSŤ: Milosť znamená patriť Bohu
Stiahni PDF v zip 5. Vtáčia záchrana (175 kB)
Stiahni PDF v zip 6. Zázračný olej (186 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Chlapec je živý! (196 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Hore, hore do neba! (183 kB)
SPOLOČENSTVO: Záleží nám na druhých
Stiahni PDF v zip 9. Olej, ktorého neubúdalo (188 kB)
Stiahni PDF v zip 10. Opäť živý! (197 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Jed v hrnci (186 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Plávajúca sekera (191 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Obklopení anjelmi (190 kB)
 
Stiahni PDF v zip Výtvarné pomôcky (198 kB)

Krôčiky A4 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip 1. „Dievčatko, vstaň!“ (182 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Ježiš uzdravuje (217 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Diera v streche (207 kB)
Stiahni PDF v zip 4. „Konečne vidím!“ (210 kB)
Stiahni PDF v zip 5. Chlapček, vstaň! (216 kB)
Stiahni PDF v zip 6. Stratená ovečka (220 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Stratený a nájdený (193 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Neposlušný syn (219 kB)
Stiahni PDF v zip 9. Obrovský strom (194 kB)
Stiahni PDF v zip 10. Narodenie Ježiša (191 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Spievajúci anjeli (198 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Návšteva pastierov (203 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Narodeninové darčeky pre Ježiša (208 kB)

Krôčiky A5 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
  pripravujeme
 
Povrázky (7-9 rokov)
    Učebnice:  A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 

Povrázky A1 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Úvod (221 kB)
MILOSŤ: Boh nás miloval vždy, dokonca aj predtým, než sme sa narodili
Stiahni PDF v zip 1. Nový svet (294 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Na Boží obraz (257 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Najlepší deň (265 kB)
Stiahni PDF v zip 4. Ukrytí pred Bohom (279 kB)
UCTIEVANIE: Tým, že Boha oslavujeme, vyjadrujeme mu, že ho milujeme
Stiahni PDF v zip 5. Keď krokodíly prišli o večeru (257 kB)
Stiahni PDF v zip 6. Oheň, ktorý nevyhasol (275 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Deväťkrát nie (271 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Rozsudok smrti (253 kB)
Stiahni PDF v zip 9. Prúdy požehnania (265 kB)
SPOLOČENSTVO
Stiahni PDF v zip 10. Choďte chytať ryby (280 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Ježiš získava nových priateľov (269 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Nechajte dieťatká prísť (256 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Malý muž s veľkým srdcom (256 kB)
 
Stiahni PDF v zip Verše na zapamätanie A1 (103 kB)

Povrázky A2 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Úvod (165 kB)
SLUŽBA: Boh chce, aby sme ukázali druhým, ako veľmi ich má rád
Stiahni PDF v zip 1. Ježiš ako sluha (215 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Cestou na Golgotu (222 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Deň, keď Ježiš zomrel (201 kB)
Stiahni PDF v zip 4. On žije! (212 kB)
Stiahni PDF v zip 5. Miluješ ma? (207 kB)
SPOLOČENSTVO: Lásku ukazujeme tým, že pracujeme spolu
Stiahni PDF v zip 6. Noe stavia loď (213 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Plávajúca ZOO (200 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Trpezlivé čakanie? (217 kB)
Stiahni PDF v zip 9. Zasľúbenie dúhy (202 kB)
UCTIEVANIE: Boha oslavujeme tým, že ho poslúchame
Stiahni PDF v zip 10. Čo je to? (207 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Uštipnutie hadom (209 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Slová, ktoré si treba zapamätať (208 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Balám a hovoriaci osol (215 kB)
 
Stiahni PDF v zip Verše na zapamätanie A2 (82 kB)

Povrázky A3 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Úvod (164 kB)
SLUŽBA: Boh nám dáva schopnosti do služby
Stiahni PDF v zip 1. Nový učeník (202 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Spojení v službe (178 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Počuli ste to? (221 kB)
Stiahni PDF v zip 4. Všetci za Jedného; Jeden za všetkých (192 kB)
Stiahni PDF v zip 5. Sedem výnimočných služobníkov (203 kB)
MILOSŤ: Boh nás nikdy neprestáva milovať
Stiahni PDF v zip 6. Slepý muž vidí (190 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Vidím! (183 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Nové meno a nový priateľ (194 kB)
Stiahni PDF v zip 9. Šírenie Slova (176 kB)
SPOLOČENSTVO: Patríme do Božej rodiny
Stiahni PDF v zip 10. Manželka pre Izáka (194 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Predané za misku polievky (200 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Zlodej v rodine (200 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Anjeli na rebríku (196 kB)
 
Stiahni PDF v zip Výtvarné pomôcky A3 (jpg obrázky v zip, 626 kB)

Povrázky A4 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip 1. Koniec Jákobovej cesty (261 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Kto podvádzal? (223 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Znova na úteku (240 kB)
Stiahni PDF v zip 4. Konečne doma (269 kB)
Stiahni PDF v zip 5. Nočný návštevník (224 kB)
Stiahni PDF v zip 6. Chôdza po vode (237 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Od smútku k radosti (223 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Podobenstvo o veľkej slávnosti (220 kB)
Stiahni PDF v zip 9. Uzdravenie pri rybníku Bethesda (221 kB)
Stiahni PDF v zip 10. Anjeli s dobrou správou (235 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Pastieri sa klaňajú Ježišovi (213 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Dary pre malého Ježiša (258 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Keď sa Ježíš vráti... (220 kB)

Povrázky A5 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
  pripravujeme

Povrázky A6 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
  pripravujeme

Povrázky A7 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
  pripravujeme
 
Kľúče (10-12 rokov)
    Učebnice:  A1 | A2 | A3 | A4
Stiahni PDF v zip Dokument o schválení MŠSR (171 kB)

Kľúče A1 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Úvod (136 kB)
Stiahni PDF v zip 1. Chlapec a baránok (127 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Obor a kamienok (125 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Len stoj a nič nerob! (129 kB)
Stiahni PDF v zip 4. Viac ako Boh ohňa (124 kB)
Stiahni PDF v zip 5. Holuby, alebo modlitba? (126 kB)
Stiahni PDF v zip 6. Vidíš ho, a zrazu ho niet (125 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Na bohoslužbe (126 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Ježiš je smädný (127kB)
Stiahni PDF v zip 9. Šípy priateľstva (122 kB)
Stiahni PDF v zip 10. Tajný prepad (112 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Čestne sa správať, alebo vraždiť? (106 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Zbytočná smrť (118 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Hriech odhalený a odpustený (108 kB)
Kľúče A1 - ostatné pomocné materiály vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Kurikulum náboženstva a náboženskej výchovy A1 (osnovy schválené MŠSR) (602 kB)
Stiahni PDF v zip Príloha: Scenár scénky Hriešnik v zábavnom parku (64 kB)
Stiahni PDF v zip Riešenia hlavolamov A1 (56 kB) Vyžiadať heslo na otvorenie(vyžiadať heslo)
Stiahni PDF v zip Obrázky na vystrihovanie A1 (1 129 kB)
Stiahni PDF v zip Kupóny na vystrihovanie A1 (511 kB)
Stiahni PDF v zip Obrázky + kupóny na vystrihovanie A1 (1 415 kB)

Kľúče A2 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Úvod (108 kB)
Stiahni PDF v zip 1. Traja manažéri (112 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Pán, ktorý slúži (103 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Láska na kríži (105 kB)
Stiahni PDF v zip 4. Vzkriesený (102 kB)
Stiahni PDF v zip 5. Návrat do Jeruzalema (106 kB)
Stiahni PDF v zip 6. Stavba chrámu (120 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Spoločenstvo Božieho ľudu (127 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Uplné odpustenie (122 kB)
Stiahni PDF v zip 9. Žiadam od vás len jedno (104 kB)
Stiahni PDF v zip 10. Návšteva o pol noci (106 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Neviditeľné kráľovstvo (111 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Tajomstvá nebeského kráľovstva (106 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Dôležité spojenie (110 kB)
Kľúče A2 - ostatné pomocné materiály vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Riešenia hlavolamov A2 (49 kB) Vyžiadať heslo na otvorenie(vyžiadať heslo)
Stiahni PDF v zip Obrázky na vystrihovanie A2 (2 487 kB)
Stiahni PDF v zip Kupóny na vystrihovanie A2 (334 kB)
Stiahni PDF v zip Obrázky + kupóny na vystrihovanie A2 (2 116 kB)

Kľúče A3 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Úvod (108 kB)
Stiahni PDF v zip 1. Najmúdrejší človek na zemi (145 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Slová hodné kráľa (105 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Múdry rozsudok (106 kB)
Stiahni PDF v zip 4. Je to naozaj tak! (105 kB)
Stiahni PDF v zip 5. Vzácne semienka (111 kB)
Stiahni PDF v zip 6. Zázračná sila (118 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Srdce z kameňa (106 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Mŕtvy muž láme chlieb (112 kB)
Stiahni PDF v zip 9. Rodina veriacich (104 kB)
Stiahni PDF v zip 10. Slovo sa šíri (111 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Kristov ľud (103 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Konečne všetci spolu (107 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Deň z lásky (112 kB)
Kľúče A3 - ostatné pomocné materiály vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Riešenia hlavolamov A3 (42 kB) Vyžiadať heslo na otvorenie(vyžiadať heslo)
Stiahni PDF v zip Obrázky na vystrihovanie A3 (2 076 kB)
Stiahni PDF v zip Kupóny na vystrihovanie A3 (336 kB)
Stiahni PDF v zip Obrázky + kupóny na vystrihovanie A3 (2 239 kB)

Kľúče A4 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Úvod (108 kB)
Stiahni PDF v zip 1. Oslepený (108 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Cudzinci medzi nami (111 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Muž cez palubu (111 kB)
Stiahni PDF v zip 4. Spokojný väzeň (105 kB)
Stiahni PDF v zip 5. Ťažká skúška (104 kB)
Stiahni PDF v zip 6. Nikto ťa nechápe (106 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Úžasný Boh (120 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Koniec Jóbovho príbehu (104 kB)
Stiahni PDF v zip 9. Obsadené! (107 kB)
Stiahni PDF v zip 10. Výbuch radosti (102 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Traja mudrci a Mesiáš (101 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Zasvätený Bohu (102 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Veľký dar (136 kB)
Kľúče A4 - ostatné pomocné materiály vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Riešenia hlavolamov A4 (49 kB) Vyžiadať heslo na otvorenie(vyžiadať heslo)
Stiahni PDF v zip Obrázky na vystrihovanie A4 (2 469 kB)
Stiahni PDF v zip Kupóny na vystrihovanie A4 (259 kB)
Stiahni PDF v zip Obrázky + kupóny na vystrihovanie A4 (2 592 kB)
 
RealTime - Hra o život (13-15 rokov)
    Učebnice:  A1 | A2 | A3 | A4 

RealTime - Hra o život A1 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip 1. Dve kráľovstvá (241 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Charakter kresťana (226 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Veľký spor (231 kB)
Stiahni PDF v zip 4. Chýba mi niečo? (236 kB)
Stiahni PDF v zip 5. Rast v milosti (230 kB)
Stiahni PDF v zip 6. Kto vlastne som? - 1. časť (232 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Kto vlastne som? - 2. časť (254 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Predsudky (241 kB)
Stiahni PDF v zip 9. Nesúď predčasne (210 kB)
Stiahni PDF v zip 10. Myšlienky a slová (207 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Hrdinovia (210 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Ježiš - hrdina (197 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Ty a hrdina? (178 kB)

RealTime - Hra o život A2 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip 1. Byť dokonalý (195 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Ako zvládať emócie (162 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Ako zvládnuť vinu a strach (148 kB)
Stiahni PDF v zip 4. Stvorení k Božiemu obrazu (162 kB)
Stiahni PDF v zip 5. Odrážať Božiu podobu (148 kB)
Stiahni PDF v zip 6. Božia pravda (179 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Ako vznikol svet (170 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Krst a premena (230 kB)
Stiahni PDF v zip 9. Ohováranie a milosť (165 kB)
Stiahni PDF v zip 10. Kresťan a homosexualita (184 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Náhodné láskavosti (178 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Povolanie a kresťan (208 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Myslieť správne v nesprávnom svete (181 kB)

RealTime - Hra o život A3 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip 1. Žiť ako nebešťania (688 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Tvoj príbeh (593 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Mladí s poslaním (776 kB)
Stiahni PDF v zip 4. Svätosť (463 kB)
Stiahni PDF v zip 5. Doba konca (620 kB)
Stiahni PDF v zip 6. Doba konca: Sklamanie (600 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Doba konca: Konečne doma (531 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Život, ktorý nás presahuje (546 kB)
Stiahni PDF v zip 9. Nájsť svoje miesto (414 kB)
Stiahni PDF v zip 10. Odolávať zlému vplyvu vrstovníkov (439 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Drogy a iné škodlivé veci (442 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Život tu a teraz: Pevná pôda pod nohami (410 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Život tu a teraz: Tolerancia (450 kB)

RealTime - Hra o život A4 - metodická príručka pre učiteľov vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip 1. Súdenie druhých (799 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Ako sa stať silnejším v Ježišovi (672 kB)
Stiahni PDF v zip 3. O závislostiach - 1. časť (596 kB)
Stiahni PDF v zip 4. O závislostiach - 2. časť (598 kB)
Stiahni PDF v zip 5. Priateľstvo (758 kB)
Stiahni PDF v zip 6. Chlapci a dievčatá - 1. časť (600 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Chlapci a dievčatá - 2. časť (591 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Sexualita (231 kB)
Stiahni PDF v zip 9. Nástrahy kliatia (547 kB)
Stiahni PDF v zip 10. Šperky, Biblia a kresťania (544 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Kráľovstvo hore nohami (700 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Blázni pre Krista (995 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Hudba a kresťania (536 kB)