Pre žiakov


Zrnká Krôčiky Povrázky Kľúče RealTime - Hra o život

Kľúče (10-12 rokov)
    Učebnice:  A1 | A2 | A3 | A4

Učebnica Kľúče A1 vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip 1. Chlapec a baránok (410 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Obor a kamienok (373 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Len stoj a nič nerob! (417 kB)
Stiahni PDF v zip 4. Viac ako Boh ohňa (390 kB)
Stiahni PDF v zip 5. Holuby, alebo modlitba? (450 kB)
Stiahni PDF v zip 6. Vidíš ho, a zrazu ho niet (464 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Na bohoslužbe (403 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Ježiš je smädný (452 kB)
Stiahni PDF v zip 9. Šípy priateľstva (413 kB)
Stiahni PDF v zip 10. Tajný prepad (425 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Čestne sa správať, alebo vraždiť? (456 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Zbytočná smrť (449 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Hriech odhalený a odpustený (450 kB)

Učebnica Kľúče A2 vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip 1. Traja manažéri (493 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Pán, ktorý slúži (370 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Láska na kríži (408 kB)
Stiahni PDF v zip 4. Vzkriesený (417 kB)
Stiahni PDF v zip 5. Návrat do Jeruzalema (451 kB)
Stiahni PDF v zip 6. Stavba chrámu (475 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Spoločenstvo Božieho ľudu (458 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Uplné odpustenie (473 kB)
Stiahni PDF v zip 9. Žiadam od vás len jedno (435 kB)
Stiahni PDF v zip 10. Návšteva o pol noci (393 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Neviditeľné kráľovstvo (477 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Tajomstvá nebeského kráľovstva (418 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Dôležité spojenie (452 kB)

Učebnica Kľúče A3 vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip 1. Najmúdrejší človek na zemi (446 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Slová hodné kráľa (461 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Múdry rozsudok (437 kB)
Stiahni PDF v zip 4. Je to naozaj tak! (506 kB)
Stiahni PDF v zip 5. Vzácne semienka (461 kB)
Stiahni PDF v zip 6. Zázračná sila (411 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Srdce z kameňa (440 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Mŕtvy muž láme chlieb (411 kB)
Stiahni PDF v zip 9. Rodina veriacich (460 kB)
Stiahni PDF v zip 10. Slovo sa šíri (431 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Kristov ľud (447 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Konečne všetci spolu (457 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Deň z lásky (490 kB)

Učebnica Kľúče A4 vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip 1. Oslepený (469 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Cudzinci medzi nami (409 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Muž cez palubu (482 kB)
Stiahni PDF v zip 4. Spokojný väzeň (449 kB)
Stiahni PDF v zip 5. Ťažká skúška (471 kB)
Stiahni PDF v zip 6. Nikto ťa nechápe (437 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Úžasný Boh (446 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Koniec Jóbovho príbehu (440 kB)
Stiahni PDF v zip 9. Obsadené! (495 kB)
Stiahni PDF v zip 10. Výbuch radosti (439 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Traja mudrci a Mesiáš (458 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Zasvätený Bohu (462 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Veľký dar (459 kB)
 
RealTime - Hra o život (13-15 rokov)
    Učebnice:  A1 

Učebnica RealTime - Hra o život A1 vo formáte PDF
Stiahni PDF v zip Úvod (333 kB)
Stiahni PDF v zip 1. Dve kráľovstvá (334 kB)
Stiahni PDF v zip 2. Charakter kresťana (347 kB)
Stiahni PDF v zip 3. Veľký spor (460 kB)
Stiahni PDF v zip 4. Chýba mi niečo? (352 kB)
Stiahni PDF v zip 5. Rast v milosti (361 kB)
Stiahni PDF v zip 6. Kto vlastne som? - 1. časť (344 kB)
Stiahni PDF v zip 7. Kto vlastne som? - 2. časť (351 kB)
Stiahni PDF v zip 8. Predsudky (354 kB)
Stiahni PDF v zip 9. Nesúď predčasne (339 kB)
Stiahni PDF v zip 10. Myšlienky a slová (342 kB)
Stiahni PDF v zip 11. Hrdinovia (357 kB)
Stiahni PDF v zip 12. Ježiš - hrdina (352 kB)
Stiahni PDF v zip 13. Ty a hrdina? (347 kB)