Čo je to?

Zrnká (učebnice pre najmenšie deti do 3 rokov)

Táto krásna obrázková séria učebníc je okrem výuky určená aj pre rodičov, ktorí svojim deťom radi čítajú, spievajú a hrajú sa s nimi. Pomocou biblických príbehov sa deti učia vnímať pocit istoty a bezpečia Božej lásky. Materiál je vhodný aj pre domáce bohoslužby s maličkými deťmi a tiež aj ako darček.Krôčiky (učebnice pre predškolákov 4-6 rokov)

Deti v predškolskom veku sú zvedavé, rady sa učia nové veci. Aj tieto učebnice obsahujú krásne ilustrácie, pesničky, riekanky, ktoré sprevádzajú biblické príbehy. Deti sa utvrdzujú v tom, že ich Pán Boh stvoril, záleží mu na nich, má ich rád a stará sa o ne. Učebnice ich tiež vedú k tomu, aby rozpoznali rozdiel medzi dobrom a zlom a aby sa s Božou pomocou vedeli rozhodnúť pre dobro.Povrázky (7-9 rokov)

Učebnice pre najmenších školákov. Predpokladá sa schopnosť čítať. Biblické príbehy Starej a Novej zmluvy - do deja ktorých vstupujú deti svojimi každodennými aktivitami - rozširujú detský obzor poznania a učia používať Bibliu ako Božie slovo, ktoré ich bude sprevádzať životom. Zošity sú bohato farebne ilustrované. K biblickým príbehom sú úlohy na každý deň. Aj tieto učebnice sa dajú využiť pri rodinných bohoslužbách.Kľúče (10-12 rokov)

Učebnice náboženstva pre 1. stupeň základných škôl. Modernou a hravou formou vedú deti k poznaniu základov kresťanstva a pomáhajú v detských srdiečkach budovať osobnú vieru v Pána Boha.

Deti v tomto veku potrebujú vnímať dynamiku biblických príbehov, získavať nové poznatky, logicky porovnávať veci, učiť sa nové pojmy. Práve na to sú zamerané tieto učebnice, doplnené kvízmi, rébusmi a hádankami. Vek od 10 do 12 rokov je najlepším obdobím pre vnímanie kresťanstva ako prirodzeného životného štýlu.

Učebnice majú naddenominačný charakter a poskytujú možnosť združovať deti rôznych vierovyznaní i rôznych tried na 1. stupni ZŠ. Sú tiež jedinečnou pomôckou pre vyučovanie náboženstva v cirkevných zboroch.

Učebné osnovy boli schválené MŠ SR. Na tejto stránke nájdete všetky metodické materiály pre vyučovanie, osnovy, doplnkové materiály aj diskusné fórum pre učiteľov.RealTime - Hra o život (pre „násťročných“ 13-15 rokov)

Netradične usporiadané publikácie umožňujú „násťročným“ objavovať zákonitosti súčasného sveta v porovnaní s tým, čo ponúka Boh a jeho kráľovstvo. Môžu v nich nájsť mnoho praktických rád o tom, ako sa zachovať v určitých situáciách, čo je to kresťanská etika a ako ju uvádzať do praxe. Pomáhajú mladému človeku zorientovať sa v živote a nájsť správny smer a cieľ. Táto učebnica je robená zaujímavým spôsobom - na každý týždeň je jeden „plagátik“, ktorý študenti študujú doma.